Ateljén
Alice Lund Textilier verkar för en utveckling av den textila konsten och handvävningen. I ateljén i Borlänge tillverkas mattor, textil konst och kyrkliga textilier för privat och offentlig miljö över hela världen. Genom forskning, utställningar, kurser och föredrag sprider ateljén kunskapen om det levande svenska textilarvet. Alice Lund Textilier har sedan mitten av 1930-talet arbetat med kvalitativ handvävning. Tillverkningen av mattor och annan textil konst är en viktig del i verksamheten. Genom att förvalta och utveckla de handvävningskunskaper som har växt fram under årtionden kopplas dåtid och nutid samman. I vår samtid på 2010-talet ser vi ett behov av förståelse för ansvarstagande produktion, en närhet till material och ett långsiktigt tänkande. Där finns Alice Lunds ledord om hållbarhet både i kvalitet och i design som bereder vägen för ateljén in i framtiden. Ateljén fortsätter även att arbeta i de funktionalistiska tankegångarna om helhetsperspektivet. Både i samverkan mellan textilier och den rumsliga miljön och i perspektivet av tillverkningskedjan.
Alice Lund Textiliers ateljé 2015. Foto: Pär K Olsson