Forskning
På Alice Lund Textilier finns arkivmaterial bevarat från hela verksamhetsperioden - från 1936 fram till idag. Materialet ligger till grund för ateljéns arbete i vävstolarna men även till forskning inom det textilvetenskapliga fältet. Tusentals skisser, fotografier, vävprover och beställningsböcker bildar ateljéns arkiv. Just nu är materialet från textilkonstnären Sofia Widéns verksamhet " Sofia Widén Textilier" under lupp. Forskningsprojekten bedrivs av Frida Lindberg med stöd från Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning. För mer information om arkivet eller om forskningen kring ateljén, kontakta gärna oss.Smakprov från arkivet. Skisser av Sofia Widéns profana bonader
Foto: Alice Lund Textilier AB