Historia

Alice Lund startade sin textilateljé i slutet av 1930-talet. Ateljén var då belägen i Domnarvet men flyttade 1950 till Hytting. Redan tidigt fick ateljén ett gott rykte och man inriktade sig främst på skapandet av inredningstextilier och beställningar av hela textila inredningar.

Alice Lund samarbetade ofta med arkitekter och inredningsarkitekter som uppskattade hennes förmåga att skapa vackra miljöer med textiliernas hjälp. På 1950- och 1960-talen ändrades villkoren för den handvävda produktionen på grund av den framväxande textilindustrin med dess låga priser. Alice Lund valde att börja samarbeta med kända konstnärer för att tillverka bildvävnader främst för offentliga miljöer.


 

Sofia Widén med sina brodöser i Hytting 1950-tal.
Foto: Alice Lund Textiliers arkiv
1964 bestämde sig Alice Lund för att sälja verksamheten till textilingenjören Sven Johansson, som hon lärt känna genom samarbetet med Borås Jacquardväfveri. Alice kvarstod dock som konstnärlig ledare för ateljén fram till 1970 då hon efterträddes av konstnärinnan Dagmar Lodén.

Under 1970- och 1980-talen fortsatte Sven Johansson att driva ateljén i samma anda som tidigare. Fler konstnärer knöts till verksamheten, bland andra Olle Nyman och Gösta Backlund, och tillverkningen av högkvalitativa textilier till privat, offentlig och kyrklig miljö fortsatte. Under 1970-talet startade samarbetet med textilkonstnären Helena Hernmarck. Ett samarbete som pågår än idag. På 1990-talet tog Klas Nygårds över verksamheten och Åsa Mattsson blev konstnärlig ledare.

Konstväverskor Ebba Bergström och Tova Vibrandt, Helena Hernmarck och Frida Lindberg framför Passing Fall 2014. Foto: Lars Dahlström
Alice Lund på balkongen i Hytting, ca 1960. Foto: Alice Lund Textiliers arkivTextilkonstnären Sofia Widén flyttade sin verksamhet till Alice Lunds ateljé 1952. Sofia och Alice hade utbildat sig samtidigt på Konstfack. Medan Alice Lund satsade på handvävningen och inredningstextilier hade Sofia Widén gjort sig känd som en av de främsta formgivarna av kyrkliga textilier. Hon var under en lång period konstnärlig ledare för kyrkotextilateljén Licium i Stockholm. Med Sofia Widén Textilier började den kyrkliga tillverkningen i Hytting.


1950-talet blev på många sätt det mest intensiva decenniet för verksamheten i Hytting, med flera stora beställningar både till kyrka och offentlig miljö.

1960-talet kännetecknades av stora förändringar. Sofia Widéns plötsliga bortgång 1961 gjorde att Alice Lund tog över hennes verksamhet och företaget bytte namn till Alice Lund - Sofia Widén AB.
Sven Johansson och Helena Hernmarck på ateljén 1975.
Foto: Alice Lund Textiliers arkivSedan 2012 är det Frida Lindberg som äger och driver Alice Lund Textilier. De förändringar som skedde under 1950- och 1960-talen präglar verksamheten än idag. Samarbeten med konstnärer, inredningstextilier och kyrkliga textilier är fortfarande de främsta verksamhetsområdena. Utöver arbetet i vävstolarna fokuserar ateljén på att främja den textila konsten genom forskning, kurser, föredrag och guidade visningar.

Den tidiga produktionen av inredningstextilier inspirerar ännu och många av Alice Lunds designklassiker är fortfarande i produktion. Ateljén fortsätter att arbeta utifrån Alice Lunds vision där färg, kvalitet och den rumsliga miljön står i fokus.Underordnade sidor (2): Alice Lund Sofia Widén