Textil konst
ALICE LUND TEXTILIER AB arbetar på uppdrag av konstnärer för textil utsmyckning av privat och offentlig miljö. Ateljén arbetar främst med handvävning och alltid med fokus på hög kvalitet i material, vävteknik och konstnärligt uttryck. Det främsta samarbetet de senaste tio åren har varit med textilkonstnären Helena Hernmarck. Andra konstnärer som ateljén har samarbetat med är Toyine Sellers, Olle Nyman, Lennart Rodhe, Nils G. Stenqvist och Gösta Backlund. Vi arbetar utifrån handvävningens möjligheter och samarbetet mellan konstnärer och väverskor innebär ett ständigt experimenterande med olika vävtekniker och material för att nå fram till det speciella uttrycket som eftersträvas.

Bildvävnad och kormatta av Dagmar Lodén, Jakobsgårdarna 1980-tal.
Foto: Pär K OlssonFler konstnärer knöts till verksamheten redan under Alice Lunds tid, som exempelvis Dagmar Lodén, Märta Afzelius och Sofia Widén. När Sven Johansson tog över tillkom också flertalet andra konstnärer såsom Olle Nyman, Helena Hernmarck och Gösta Backlund. Andra konstnärer som Alice Lund Textilier har samarbetat med är bl. a Bertil Berg, Elisabeth Hasselberg Olsson, Harald Lyth, Nils G Stenqvist, Anita Graffman, Jordi Arkö och Johan Scott. Helena Hernmarck är än idag knuten till Alice Lund Textilier, den senaste vävnaden Passing Fall utfördes 2014.Helena Hernmarcks "Mossklyftan" 2006, Dalarnas museum Falun
Foto: Alice Lund Textilier ABAlice Lunds samarbete med konstnärer började redan på 1940-talet då hon knöt kontakt med konstnären Folke Heybroek. Deras samarbete varade i många år framöver och Folke komponerade bildvävnader såväl som mönster för inredningstextilier. Innan 1950-talet var produktionen främst fokuserad på inredningstextilier. Men under 1950-talet börjar Alice Lund Textilier utföra stora bildvävnader, ofta komponerade av externa konstnärer, som en del av deras produktion. Vid denna tid var fortfarande de textila inredningarna den största delen av produktionen. Konstnärerna komponerade mönster och utförde skisser för både inredningstextilier och bildvävnader. Det ändrades gradvis på 1950- och 1960-talet till att de monumentala vävnaderna allt mer tar över.

Bildvävnad med relief i snärj och originalskiss av Alice Lund 1969.
Foto: Pär K Olsson