Om

Alice Lund Textilier verkar för en utveckling av den textila konsten och handvävningen. I ateljén i Borlänge tillverkas mattor, textil konst och kyrkliga textilier för privat och offentlig miljö över hela världen. Genom forskning, uppdrag, utställningar och föredrag sprider ateljén kunskapen om det levande svenska textilarvet.

Ateljén har sedan mitten av 1930-talet arbetat med kvalitativ handvävning. Tillverkningen av mattor och annan textil konst är en viktig del i verksamheten. Genom att förvalta och utveckla de handvävningskunskaper som har växt fram under årtionden kopplas dåtid och nutid samman.

I vår samtid på 2010-talet ser vi ett behov av förståelse för ansvarstagande produktion, en närhet till material och ett långsiktigt tänkande. Där finns Alice Lunds ledord om hållbarhet både i kvalitet och i design som bereder vägen för ateljén in i framtiden. Ateljén fortsätter även att arbeta i de funktionalistiska tankegångarna om helhetsperspektivet. Både i samverkan mellan textilier och den rumsliga miljön och i perspektivet av tillverkningskedjan.

 
 

HISTORIA

Alice Lund startade sin textilateljé i slutet av 1930-talet. Ateljén var då belägen i Domnarvet men flyttade 1950 till Hytting. Redan tidigt fick ateljén ett gott rykte och man inriktade sig främst på skapandet av inredningstextilier och beställningar av hela textila inredningar.

Alice Lund samarbetade ofta med arkitekter och inredningsarkitekter som uppskattade hennes förmåga att skapa vackra miljöer med textiliernas hjälp. På 1950- och 1960-talen ändrades villkoren för den handvävda produktionen på grund av den framväxande textilindustrin med dess låga priser. Alice Lund valde att börja samarbeta med kända konstnärer för att tillverka bildvävnader främst för offentliga miljöer.

Textilkonstnären Sofia Widén flyttade sin verksamhet till Alice Lunds ateljé 1952. Sofia och Alice hade utbildat sig samtidigt på Konstfack. Medan Alice Lund satsade på handvävningen och inredningstextilier hade Sofia Widén gjort sig känd som en av de främsta formgivarna av kyrkliga textilier. Hon var under en lång period konstnärlig ledare för kyrkotextilateljén Licium i Stockholm. Med Sofia Widén Textilier började den kyrkliga tillverkningen i Hytting. 1950-talet blev på många sätt det mest intensiva decenniet för verksamheten i Hytting, med flera stora beställningar både till kyrka och offentlig miljö.

1960-talet kännetecknades av stora förändringar. Sofia Widéns plötsliga bortgång 1961 gjorde att Alice Lund tog över hennes verksamhet och företaget bytte namn till Alice Lund - Sofia Widén AB. 1964 bestämde sig Alice Lund för att sälja verksamheten till textilingenjören Sven Johansson, som hon lärt känna genom samarbetet med Borås Jacquardväfveri. Alice kvarstod dock som konstnärlig ledare för ateljén fram till 1970 då hon efterträddes av konstnärinnan Dagmar Lodén.

Under 1970- och 1980-talen fortsatte Sven Johansson att driva verksamheten i samma anda som tidigare. Fler konstnärer knöts till ateljén, bland andra Olle Nyman och Gösta Backlund, och tillverkningen av högkvalitativa textilier till privat, offentlig och kyrklig miljö fortsatte. Under 1970-talet startade samarbetet med textilkonstnären Helena Hernmarck. Ett samarbete som pågår än idag. På 1990-talet tog Klas Nygårds över verksamheten och Åsa Mattsson blev konstnärlig ledare.

Sedan 2012 är det Frida Lindberg som äger och driver Alice Lund Textilier. De förändringar som skedde under 1950- och 1960-talen präglar verksamheten än idag. Samarbeten med konstnärer, inredningstextilier och kyrkliga textilier är fortfarande de främsta verksamhetsområdena. Utöver arbetet i vävstolarna fokuserar ateljén på att främja den textila konsten genom forskning, kurser, föredrag och guidade visningar.

Den tidiga produktionen av inredningstextilier inspirerar ännu och många av Alice Lunds designklassiker är fortfarande i produktion. Ateljén fortsätter att arbeta utifrån Alice Lunds vision där färg, kvalitet och den rumsliga miljön står i fokus.